Monthly Archives: March 2015

UIEN ZAAIEN.

De eerste uien van 2015 zijn weer gezaaid. Het systeem van vloeibare kunstmest toedienen, kan overgezet worden van de aardappelpootmachine naar de uienzaaimachine. Zodat we ook bij de uien een besparing van 65% op de fosfaat kunnen realiseren.